Taekwondos olika tekniker

Olika tekniker i Taekwondo

Taekwondo består av ett antal olika tekniker som tillsammans ger en explosiv och snabb kampsport som är tänkt att överrumpla och chockera ens motståndare. Taekwondo utförs främst genom olika bensparkar, ofta i kombination, utifrån givna rörelsemönster och med en kraft i tillslaget.

Rörelsemönster

När man utövar taekwondo så är rörelsemönstret en viktig del att lära sig. I grunden fanns totalt 24 stycken olika rörelsemönster men dessa har med åren kompletterats och förfinats.

Detta rörelsemönster är grunden i taekwondo och ska användas i taekwondos alla grundtekniker. När man övar på dessa rörelsemönster så tränar man attack eller försvar. Uppvisningen sker genom att mot en hypotetisk motståndare visar upp de rörelser och linjer som ska användas i samband med att man attackerar eller försvarar sig mot en motståndare.

Rörelsemönstret ska utföras enligt följande…

  • • Kroppen ska hålla en korrekt formation och balansen får inte rubbas
  • • Det ska tydligt framgå då muskelstyrka används och då muskelstyrkan vilar
  • • Rörelsen ska ske rytmiskt och smidigt utan tendenser på att vara stel
  • • Rörelsen ska böra och sluta på exakt samma punkt
  • • Fördelningen av kroppsanvändande ska vara lika mellan båda sidorna av kroppen
  • • Man ska ha kontroll över vad syftet och effekten av vad varje rörelse innebär

Självförsvar

Taekwondo går ut på två delar, en del där man går till attack och en del där man går i försvar. Då dagens taekwondo är an attackteknik så får ofta tekniken för självförsvar vika undan framför tekniken för att effektivt attackera sina motståndare. Det fungerar oftast bra när man tävlar inom taekwondo, men om man möter någon motståndare som använder en annan kampsportstekik så är försvar en lika viktig del som attack.

När man tränar försvarsteknik så handlar det oftast att komma ur olika situation man kan hamna i. Exempelvis om man blir fasthållen eller någon tar ett strypgrepp men självförsvar handlar även om hur man kan undvika att bli träffad av slag eller bensparkar och även försvar mot personer som använder tillhyggen.

Slag och krossteknik

I taekwondo så tränar man även styrka och teknik att utöva styrka. Det handlar om att genom att använda någon kroppsdel som exempelvis hand, knä, huvud eller spark för att krossa föremål som bland annat lättbetongblock eller brädor. Slaget ska genomföras med exakt precision, rätt styrka och med rätt teknik för att man ska lyckas att krossa föremål och dessutom inte ska skada sig själv.

När man har uppvisning eller tävlar i detta moment så finns det olika svårighetsgrader som bland annat styrs av material, tjocklek och vilka kroppsdelar och teknik som används.