Taekwondos historia

Taekwondos historia

Kampsporter har en lång historia och redan 2000 år f.Kr. så finns det spår som visar att man i Asien använde sig av olika tekniker för att besegra motståndare eller för att försvara sig eller angripa vilda djur. Cirka 500 år f.Kr. så fångades detta fenomen upp av munkar i olika tempel och användes som en del i deras andliga välbefinnande och den förädling som gjordes av dessa tekniker blev senare grunden i det ursprungliga Kung Fu.

Med åren så spred sig denna kampsportsteknik till olika asiatiska länder där de senare renodlades under olika namn som karate, judo, budo eller aikido.

Korea stort inom kampsport

I Korea så hade man under flera århundranden praktiserat olika tekniken inom kampsport, även haft tävlingar och turneringar. Några av dessa tekniker gick under benämningarna Dangsoo, Taesoo, Kwonbak och Kongsoo. Dessa skulle sedan vidareutvecklats i flera omgångar för att slutligen samlas under ett namn som var Taekyon. Denna teknik var den mest vanligaste förekommande tekniken inom kampsport i Korea tills Korea i början på 1900 talet blev ockuperat av Japan. I och med Japans ockupation så importerade man nya kampsportstekniker till Korea och man fick nu en ny samling med förbättrade kampssportstekniker som ledde till att man år 1955 slog ihop och renodlade de olika teknikerna och gav denna kampsport namnet taekwondo.

Det var på ett möte år 1955 som den högt uppsatte generalen Choi samlade alla läromästare från alla olika kwan i landet och där lade fram förslaget att tillsammans slå samman alla olika tekniker som utövades till en komplett teknik. Man kom tillsammans fram till ett namn för den nya kampsporten, Taekwondo, som betyder foten och den knutnes näves väg. Man förde samman en teknik för handslag med en teknik för bensparkar och kombinerade detta med den japanska karate vilket ledde till att man fick en snabb, kraftfull och explosiv kampsport som i grunden bygger mycket på 24 stycken rörelsemönster, som alla namngavs efter kända personer i koreansk historia.

Spreds på 50-talet

I slutet på 1950 talet började taekwondo att uppmärksammas utomlands och man bildade då organisationen Korea Taekwondo Association, KTA, för att organisera, informera och sätta upp ramverk och regler för taekwondo. Under 1960 talet spred sig den intressanta kampsporten taekwondo som en löpeld utanför Korea, i Asien och USA men även i Europa.

1973 höll man det första internationella mästerskapen och år 2000 blev även taekwondo en OS-gren.