Taekwondo i Sverige

Taekwondo i Sverige

Taekwondo började få sitt fäste i Sverige under 1970 talet och under 1980 talet så var taekwondo en av de populäraste kampsporterna i Sverige. År 1975 anlände Grandmaster Lim till Sverige från Korea. Han var en av de utsända ambassadörerna som kom till Sverige för att introducera och starta upp utvecklingen av taekwondo inom norden. Won-Sup Lim anses därigenom vara grundaren av taekwondo i Sverige och är stormästare i Sverige med sina 9 Dan inom taekwondo. Grandmaster Lim har även utvecklat en ny stil inom taekwondo som idag lärs ut på flera håll i Sverige.

Under 1980 talet blev taekwondo en mycket uppmärksammad kampsport, mycket tack vare den teknik och de rörelsemönster som användes inom sporten och under 1980 och 1990 talet hade Sverige ett stort antal personer som aktivt utövade taekwondo. Med åren har dock antalet utövare fallit av och idag har Sverige har cirka 150 klubbar som lär ut taekwondo. Det finns uppskattningsvis drygt 7 000 personer i Sverige som aktivt utövar taekwondo, den övervägande delen utifrån WTF, och totalt cirka 40 000 personer i norden.

Sverige har inte haft några direkta framgångar i olympiska spelen däremot har Sverige haft en del individuella framgångar internationellt, bland annat har vi haft en person som rankats nummer ett på Europarankingen.